Chief

रुद्रप्रसाद नेउपाने


कार्यकारी निर्देशक

परिचय

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी एवम् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास र कार्यसम्पादनमा सुधार, प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजिकरण, प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय र स्थानीय तहको संस्थागत सुधार एवम् शासकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले  प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५ अन्तर्गत प्रदेश नं. २ सरकारको एउटा स्वायत्त संस्थाको रुपमा  प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । 

 

सुचना तथा समाचार थप हेर्नुहोस

फोटो ग्यालरी थप हेर्नुहोस